แผนการจัดการองค์ความรู้ประเด็นที่ 2
การพัฒนาความรู้แก่พนักงานส่วนตำบล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานผลวิธีการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน และแนวทางปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
406
25 พ.ย. 2558
2 การเบิกจ่าย การเก็บรักษาเงิน ดาวน์โหลดเอกสาร
406
22 ก.ย. 2558
3 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
551
03 มิ.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : 1