แผนการจัดการองค์ความรู้ประเด็นที่ 1
การส่งเสริมจิตสำนึกและพฤติกรรมการปฺบัติงาน โดยยึดมั่นตามหลักธรรมมาภิบาลในการบริหารงานบุคคล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 เรียนรู้ความจริงของขันธ์ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
567
15 ส.ค. 2556
2 รู้แล้วบอกต่อ บอกต่อเท่าที่รู้ ดาวน์โหลดเอกสาร
533
17 ก.ค. 2556
3 เกร็ดความรู้ห่างไกล สตง. ดาวน์โหลดเอกสาร
632
03 มิ.ย. 2556
4 ธรรมะที่แท้จริงคือการศึกษาตัวเอง ดาวน์โหลดเอกสาร
546
03 มิ.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : 1