ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
19 ต.ค. 2561
82 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
11 ต.ค. 2561
83 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
11 ต.ค. 2561
84 ประกาศราคากลางโครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
12
27 ก.ย. 2561
85 ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราว ดาวน์โหลดเอกสาร
24
10 ก.ย. 2561
86 ขอขยายเวลาประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
17 ส.ค. 2561
87 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
21
25 มิ.ย. 2561
88 ประกาศสภา สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
15 พ.ค. 2561
89 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างทางลำลองและสะพานคอลงไสม่วง หมู่ที่ 11 ตำบลหนองปรือ อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
18
10 พ.ค. 2561
90 กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561
22
02 พ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28