ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตปี2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
13 พ.ย. 2561
82 อำนาจหน้าที่ อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
31
13 พ.ย. 2561
83 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ดาวน์โหลดเอกสาร
36
13 พ.ย. 2561
84 สถิติการให้บริการประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
13 พ.ย. 2561
85 การงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ดาวน์โหลดเอกสาร
22
13 พ.ย. 2561
86 รายงานกำกับติดตามใช้งบประมาณ 6 เดือน (ไตรมาส 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
30
09 พ.ย. 2561
87 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
08 พ.ย. 2561
88 รายงานผลการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
06 พ.ย. 2561
89 ประกาศรับสมัครเด็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำปลิว ดาวน์โหลดเอกสาร
130
19 ต.ค. 2561
90 ประกาศรับสมัครเด็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองครก ดาวน์โหลดเอกสาร
27
19 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30