ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 รายงานกำกับติดตามใช้งบประมาณ 6 เดือน (ไตรมาส 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
22
09 พ.ย. 2561
82 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
08 พ.ย. 2561
83 รายงานผลการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
06 พ.ย. 2561
84 ประกาศรับสมัครเด็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำปลิว ดาวน์โหลดเอกสาร
116
19 ต.ค. 2561
85 ประกาศรับสมัครเด็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองครก ดาวน์โหลดเอกสาร
21
19 ต.ค. 2561
86 ประกาศรับสมัครเด็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากคลอง ดาวน์โหลดเอกสาร
27
19 ต.ค. 2561
87 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
19 ต.ค. 2561
88 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
11 ต.ค. 2561
89 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
11 ต.ค. 2561
90 ประกาศราคากลางโครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
23
27 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29