ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
29
28 มิ.ย. 2562
72 ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
61
24 มิ.ย. 2562
73 รายงานการประชุม ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
43
22 มิ.ย. 2562
74 รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
61
20 มิ.ย. 2562
75 เชิญร่วมโหวตสุดยอดคลิปวิดีโอสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ดาวน์โหลดเอกสาร
57
20 มิ.ย. 2562
76 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
55
19 มิ.ย. 2562
77 ประกาศกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตรค่าเสื่อมราคาต่อปี ดาวน์โหลดเอกสาร
56
11 มิ.ย. 2562
78 ประกาศสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
52
07 มิ.ย. 2562
79 รายงานผลการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
05 มิ.ย. 2562
80 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
47
31 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33