ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 อำนาจหน้าที่ อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
18
13 พ.ย. 2561
72 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ดาวน์โหลดเอกสาร
21
13 พ.ย. 2561
73 สถิติการให้บริการประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
13 พ.ย. 2561
74 การงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ดาวน์โหลดเอกสาร
8
13 พ.ย. 2561
75 รายงานกำกับติดตามใช้งบประมาณ 6 เดือน (ไตรมาส 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
15
09 พ.ย. 2561
76 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
08 พ.ย. 2561
77 รายงานผลการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
06 พ.ย. 2561
78 ประกาศรับสมัครเด็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำปลิว ดาวน์โหลดเอกสาร
95
19 ต.ค. 2561
79 ประกาศรับสมัครเด็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองครก ดาวน์โหลดเอกสาร
14
19 ต.ค. 2561
80 ประกาศรับสมัครเด็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากคลอง ดาวน์โหลดเอกสาร
18
19 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28