ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 รายงานผลการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
03 ธ.ค. 2561
72 คำสั่งแต่งตั้งผู้แทนชุมชนหมู่บ้าน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งสัมพันธ์ - บ้านควนสนุก หมู่ที่ 11 ตำบลหนองปรือ อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
9
27 พ.ย. 2561
73 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนน คสล สายบ้านทุ่งสัมพันธ์ - บ้านควนสนุก หมู่ที่ 11 ตำบลหนองปรือ อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
36
23 พ.ย. 2561
74 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
20 พ.ย. 2561
75 ประชาสัมพันธ์คู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่ 2 ทั้ง 4 กระบวนงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
32
15 พ.ย. 2561
76 แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตปี2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
13 พ.ย. 2561
77 อำนาจหน้าที่ อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
26
13 พ.ย. 2561
78 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ดาวน์โหลดเอกสาร
31
13 พ.ย. 2561
79 สถิติการให้บริการประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
13 พ.ย. 2561
80 การงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ดาวน์โหลดเอกสาร
16
13 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29