ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการติดต่อราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
73
24 พ.ค. 2563
62 ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
71
09 พ.ค. 2563
63 ประชาสัมพันธ์ การใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ิำเสีย ดาวน์โหลดเอกสาร
74
07 พ.ค. 2563
64 รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
115
30 เม.ย. 2563
65 ประชาสัมพันธ์ การลดใช้พลังงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
73
10 เม.ย. 2563
66 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
72
10 เม.ย. 2563
67 ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
144
21 มี.ค. 2563
68 ประชาสัมพันธ์การมอบหมายหน้าที่การงาน และความรับผิดชอบในแต่ละส่วนราชการ อบต.หนองปรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
92
10 มี.ค. 2563
69 ประชาสัมพันธ์การลดไฟฟ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
73
10 มี.ค. 2563
70 ขอความร่วมมือชาว ต.หนองปรือ ประชาสัมพันธ์เพลง 3 อาร์สา ดาวน์โหลดเอกสาร
74
08 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35