ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประชาสัมพันธ์รับโอนตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
21
02 ม.ค. 2562
62 ประกาศแก้ไข เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
02 ม.ค. 2562
63 รายงานผลการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
02 ม.ค. 2562
64 ประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
10
28 ธ.ค. 2561
65 รายงานผลการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
03 ธ.ค. 2561
66 คำสั่งแต่งตั้งผู้แทนชุมชนหมู่บ้าน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งสัมพันธ์ - บ้านควนสนุก หมู่ที่ 11 ตำบลหนองปรือ อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
3
27 พ.ย. 2561
67 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนน คสล สายบ้านทุ่งสัมพันธ์ - บ้านควนสนุก หมู่ที่ 11 ตำบลหนองปรือ อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
24
23 พ.ย. 2561
68 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
20 พ.ย. 2561
69 ประชาสัมพันธ์คู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่ 2 ทั้ง 4 กระบวนงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
24
15 พ.ย. 2561
70 แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตปี2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
13 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28