ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 รายงานผลการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
04 มี.ค. 2562
62 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
25 ก.พ. 2562
63 รายงานการประชุม ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
25 ก.พ. 2562
64 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
47
11 ก.พ. 2562
65 รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
11 ก.พ. 2562
66 รายงานผลการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
05 ก.พ. 2562
67 รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
24 ม.ค. 2562
68 คำสั่งแต่งตั้งผู้แทนชุมชนหมู่บ้าน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านไทรบ่วง - คลองขาม - ถนนเทศารัษฎา หมู่ที่ 6,4 ตำบลหนองปรือ อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
23
24 ม.ค. 2562
69 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬา บ้านในร่อน หมู่ที่ 3 ตำบลหนองปรือ อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
34
21 ม.ค. 2562
70 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
08 ม.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30