ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
08 ม.ค. 2562
62 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
8
05 ม.ค. 2562
63 ประชาสัมพันธ์รับโอนตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
28
02 ม.ค. 2562
64 ประกาศแก้ไข เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
02 ม.ค. 2562
65 รายงานผลการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
02 ม.ค. 2562
66 ประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
13
28 ธ.ค. 2561
67 รายงานผลการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
03 ธ.ค. 2561
68 คำสั่งแต่งตั้งผู้แทนชุมชนหมู่บ้าน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งสัมพันธ์ - บ้านควนสนุก หมู่ที่ 11 ตำบลหนองปรือ อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
6
27 พ.ย. 2561
69 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนน คสล สายบ้านทุ่งสัมพันธ์ - บ้านควนสนุก หมู่ที่ 11 ตำบลหนองปรือ อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
33
23 พ.ย. 2561
70 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
20 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29