ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประชาสัมพันธ์การใช้กฎจราจร ดาวน์โหลดเอกสาร
6
10 ก.พ. 2563
52 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
71
07 ก.พ. 2563
53 ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ํทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดาวน์โหลดเอกสาร
6
04 ก.พ. 2563
54 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ เรื่อง การถอนหลักประกันสัญญา ดาวน์โหลดเอกสาร
60
22 ม.ค. 2563
55 ประชาสัมพันธ์การรักษาวินัยของพนักงานส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
19
13 ม.ค. 2563
56 ประชาสัมพันธ์การใช้น้ำอย่างประหยัด ดาวน์โหลดเอกสาร
6
07 ม.ค. 2563
57 ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
58
27 ธ.ค. 2562
58 ประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
23
23 ธ.ค. 2562
59 รายงานการประชุม ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
43
31 ต.ค. 2562
60 รายงานผลการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
08 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33