ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
25 ก.พ. 2562
52 รายงานการประชุม ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
25 ก.พ. 2562
53 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
28
11 ก.พ. 2562
54 รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
11 ก.พ. 2562
55 รายงานผลการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
05 ก.พ. 2562
56 รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
24 ม.ค. 2562
57 คำสั่งแต่งตั้งผู้แทนชุมชนหมู่บ้าน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านไทรบ่วง - คลองขาม - ถนนเทศารัษฎา หมู่ที่ 6,4 ตำบลหนองปรือ อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
6
24 ม.ค. 2562
58 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬา บ้านในร่อน หมู่ที่ 3 ตำบลหนองปรือ อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
14
21 ม.ค. 2562
59 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
08 ม.ค. 2562
60 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
4
05 ม.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28