ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
05 มี.ค. 2562
52 รายงานผลการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
04 มี.ค. 2562
53 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
25 ก.พ. 2562
54 รายงานการประชุม ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
25 ก.พ. 2562
55 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
34
11 ก.พ. 2562
56 รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
11 ก.พ. 2562
57 รายงานผลการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
05 ก.พ. 2562
58 รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
24 ม.ค. 2562
59 คำสั่งแต่งตั้งผู้แทนชุมชนหมู่บ้าน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านไทรบ่วง - คลองขาม - ถนนเทศารัษฎา หมู่ที่ 6,4 ตำบลหนองปรือ อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
14
24 ม.ค. 2562
60 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬา บ้านในร่อน หมู่ที่ 3 ตำบลหนองปรือ อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
22
21 ม.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29