ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 เรียกประชุมสภา ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
114
30 ก.ค. 2563
52 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดระยะเวลาสมัยประชุม ดาวน์โหลดเอกสาร
121
30 ก.ค. 2563
53 ประกาศขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
91
16 ก.ค. 2563
54 ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบลมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
124
10 ก.ค. 2563
55 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบประจำ 6 เดือน) ดาวน์โหลดเอกสาร
123
18 มิ.ย. 2563
56 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ประจำปีงบประมาณ) ดาวน์โหลดเอกสาร
122
18 มิ.ย. 2563
57 หนังสือเชิญประชุมสภาสมัญสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
113
17 มิ.ย. 2563
58 ประกาศการมอบอำนาจของนายก อบต.ให้รองนายก อบต.ปฏิบัติราชการแทนนายก อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
94
11 มิ.ย. 2563
59 การกำหนดระยะเวลาสมัยประชุมสภา อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
106
09 มิ.ย. 2563
60 เรียกประชุมสภา ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
119
09 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35