ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศราคากลางโครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
4
27 ก.ย. 2561
42 ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราว ดาวน์โหลดเอกสาร
10
10 ก.ย. 2561
43 ขอขยายเวลาประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
17 ส.ค. 2561
44 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
14
25 มิ.ย. 2561
45 ประกาศสภา สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
15 พ.ค. 2561
46 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างทางลำลองและสะพานคอลงไสม่วง หมู่ที่ 11 ตำบลหนองปรือ อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
10
10 พ.ค. 2561
47 กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561
15
02 พ.ค. 2561
48 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี ดาวน์โหลดเอกสาร
25
24 เม.ย. 2561
49 ประกาศประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
24
03 เม.ย. 2561
50 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านในพร - บ้านทุ่งต้นหยี (ตอน 2) หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
29 มี.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24