ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด ดาวน์โหลดเอกสาร
91
01 ธ.ค. 2563
42 ประชาสัมพันธ์การมอบหมายหน้าที่การงาน และความรับผิดชอบในแต่ละส่วนราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
107
01 ธ.ค. 2563
43 ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
130
24 พ.ย. 2563
44 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเยาวชนและบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึก หลักสูตร การฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
113
03 พ.ย. 2563
45 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินงานด้านขยะ ต.หนองปรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
69
21 ก.ย. 2563
46 ประกาศอำเภอรัษฎา เรียกประชุมสภา อบต.หนองปรือ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
127
09 ก.ย. 2563
47 เชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
145
10 ส.ค. 2563
48 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
127
07 ส.ค. 2563
49 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
134
06 ส.ค. 2563
50 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
117
04 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35