ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประกาศขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
16 ก.ค. 2563
32 ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบลมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
59
10 ก.ค. 2563
33 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบประจำ 6 เดือน) ดาวน์โหลดเอกสาร
53
18 มิ.ย. 2563
34 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ประจำปีงบประมาณ) ดาวน์โหลดเอกสาร
52
18 มิ.ย. 2563
35 หนังสือเชิญประชุมสภาสมัญสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
45
17 มิ.ย. 2563
36 ประกาศการมอบอำนาจของนายก อบต.ให้รองนายก อบต.ปฏิบัติราชการแทนนายก อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
28
11 มิ.ย. 2563
37 การกำหนดระยะเวลาสมัยประชุมสภา อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
42
09 มิ.ย. 2563
38 เรียกประชุมสภา ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
50
09 มิ.ย. 2563
39 ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการติดต่อราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
4
24 พ.ค. 2563
40 ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
09 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33