ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 รายงานผลการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
08 ต.ค. 2562
22 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
04 ต.ค. 2562
23 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
04 ต.ค. 2562
24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
03 ต.ค. 2562
25 รายงานผลการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
18 ก.ย. 2562
26 รายงานการประชุม ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
29 ส.ค. 2562
27 รายงานการประชุม ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
23 ส.ค. 2562
28 ประกาศกำหนดสมัยประชุม สมัยที่ 3 ปนะจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
06 ส.ค. 2562
29 รายงานผลการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
05 ส.ค. 2562
30 รายงานผลการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
22 ก.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28