ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
20
11 ก.พ. 2562
22 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬา บ้านในร่อน หมู่ที่ 3 ตำบลหนองปรือ อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
5
21 ม.ค. 2562
23 ประชาสัมพันธ์รับโอนตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
11
02 ม.ค. 2562
24 ประกาศแก้ไข เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
02 ม.ค. 2562
25 ประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
5
28 ธ.ค. 2561
26 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนน คสล สายบ้านทุ่งสัมพันธ์ - บ้านควนสนุก หมู่ที่ 11 ตำบลหนองปรือ อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
11
23 พ.ย. 2561
27 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
20 พ.ย. 2561
28 ประชาสัมพันธ์คู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่ 2 ทั้ง 4 กระบวนงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
18
15 พ.ย. 2561
29 แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตปี2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
13 พ.ย. 2561
30 อำนาจหน้าที่ อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
10
13 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24