ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
51
21 มี.ค. 2563
22 รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
02 มี.ค. 2563
23 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
43
07 ก.พ. 2563
24 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ เรื่อง การถอนหลักประกันสัญญา ดาวน์โหลดเอกสาร
30
22 ม.ค. 2563
25 ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
31
27 ธ.ค. 2562
26 รายงานการประชุม ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
31 ต.ค. 2562
27 รายงานผลการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
08 ต.ค. 2562
28 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
04 ต.ค. 2562
29 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
04 ต.ค. 2562
30 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
03 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29