ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ประจำปีงบประมาณ) ดาวน์โหลดเอกสาร
26
18 มิ.ย. 2563
22 หนังสือเชิญประชุมสภาสมัญสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
17 มิ.ย. 2563
23 การกำหนดระยะเวลาสมัยประชุมสภา อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
24
09 มิ.ย. 2563
24 เรียกประชุมสภา ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
09 มิ.ย. 2563
25 รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
30 เม.ย. 2563
26 ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
56
21 มี.ค. 2563
27 รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
02 มี.ค. 2563
28 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
46
07 ก.พ. 2563
29 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ เรื่อง การถอนหลักประกันสัญญา ดาวน์โหลดเอกสาร
35
22 ม.ค. 2563
30 ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
34
27 ธ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30