ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
281 ประกาศขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
286
16 พ.ย. 2554
282 ประกาศผลคะแนนการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
343
29 ก.ย. 2554
283 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
332
26 ก.ย. 2554
284 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
325
15 ก.ย. 2554
285 รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
363
12 ก.ย. 2554
286 ขอเชิญการประชุมสภา ดาวน์โหลดเอกสาร
290
18 ส.ค. 2554
287 การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
296
01 ส.ค. 2554
288 เชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
270
01 ก.ค. 2554
289 ประกาศผลคะแนนการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
337
16 มิ.ย. 2554
290 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
286
14 มิ.ย. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| 29 |30| |31| |32| |33