ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
271 รายงานการประชุมสภา 15 กรกฎาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
170
21 ก.ค. 2557
272 เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พศ.2557 ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
220
08 ก.ค. 2557
273 รายงานการประชุมสภา 9 มิถุนายน 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
162
13 มิ.ย. 2557
274 รายงานการประชุมสภา(31 มีนาคม 2557) ดาวน์โหลดเอกสาร
170
03 เม.ย. 2557
275 การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นศิษย์โรงเรียนพระดาบส ประจำปีการศึกษา 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
310
07 มี.ค. 2557
276 การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
285
10 ก.พ. 2557
277 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
191
13 ธ.ค. 2556
278 ประกาศผลการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานจดมาตรวัดน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
344
28 พ.ย. 2556
279 ประกาศรายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
363
18 พ.ย. 2556
280 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
323
08 พ.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| 28 |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35