ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
271 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ครั้งแรก ดาวน์โหลดเอกสาร
382
08 พ.ย. 2555
272 รับลงทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
284
06 พ.ย. 2555
273 ประกาศข่าวสารกิจการสภา
361
07 ส.ค. 2555
274 ข่าวสารกิจการสภา
313
07 ส.ค. 2555
275 รับโอน(ย้าย)เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
639
04 ก.ค. 2555
276 ประกาศรับโอน(ย้าย) หัวหน้าส่วนการคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
378
22 มิ.ย. 2555
277 ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี พ.ศ.2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
311
21 ธ.ค. 2554
278 โครงการชำระภาษีภายในกำหนดเวลา ปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
295
16 ธ.ค. 2554
279 การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
325
01 ธ.ค. 2554
280 เชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
269
01 ธ.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| 28 |29| |30| |31| |32| |33