ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
261 รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
237
29 ต.ค. 2557
262 ประกาศรับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน สำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
217
24 ต.ค. 2557
263 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
205
08 ต.ค. 2557
264 ประชาสัมพันธ์ข่าวของ คสช.
248
18 ก.ย. 2557
265 รายงานการประชุมสภา 25 สิงหาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
157
29 ส.ค. 2557
266 รายงานการประชุมสภา 13 สิงหาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
164
22 ส.ค. 2557
267 ขอเชิญขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือทุกท่าน เข้าร่วมประชุมสภาฯ ในวันจันทร์ ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
191
20 ส.ค. 2557
268 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภา อบต.หนองปรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
203
20 ส.ค. 2557
269 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
196
08 ส.ค. 2557
270 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
178
28 ก.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| 27 |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35