ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
251 รายงานการประชุมสภา 9 มิถุนายน 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
96
13 มิ.ย. 2557
252 รายงานการประชุมสภา(31 มีนาคม 2557) ดาวน์โหลดเอกสาร
105
03 เม.ย. 2557
253 การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นศิษย์โรงเรียนพระดาบส ประจำปีการศึกษา 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
243
07 มี.ค. 2557
254 การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
218
10 ก.พ. 2557
255 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
127
13 ธ.ค. 2556
256 ประกาศผลการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานจดมาตรวัดน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
276
28 พ.ย. 2556
257 ประกาศรายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
296
18 พ.ย. 2556
258 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
255
08 พ.ย. 2556
259 รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการ เพื่อรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
247
07 พ.ย. 2556
260 อบต.หนองปรือ รับโอนย้ายเจ้าพนักงานพัสดุและนักวิชาการพัสดุ
383
10 มิ.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| 26 |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33