ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
241 ประกาศขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
262
16 พ.ย. 2554
242 ประกาศผลคะแนนการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
310
29 ก.ย. 2554
243 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
305
26 ก.ย. 2554
244 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
291
15 ก.ย. 2554
245 รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
330
12 ก.ย. 2554
246 ขอเชิญการประชุมสภา ดาวน์โหลดเอกสาร
256
18 ส.ค. 2554
247 การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
260
01 ส.ค. 2554
248 เชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
246
01 ก.ค. 2554
249 ประกาศผลคะแนนการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
310
16 มิ.ย. 2554
250 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
251
14 มิ.ย. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| 25 |26| |27| |28| |29