ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
231 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ครั้งแรก ดาวน์โหลดเอกสาร
349
08 พ.ย. 2555
232 รับลงทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
251
06 พ.ย. 2555
233 ประกาศข่าวสารกิจการสภา
329
07 ส.ค. 2555
234 ข่าวสารกิจการสภา
280
07 ส.ค. 2555
235 รับโอน(ย้าย)เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
603
04 ก.ค. 2555
236 ประกาศรับโอน(ย้าย) หัวหน้าส่วนการคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
352
22 มิ.ย. 2555
237 ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี พ.ศ.2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
287
21 ธ.ค. 2554
238 โครงการชำระภาษีภายในกำหนดเวลา ปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
270
16 ธ.ค. 2554
239 การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
291
01 ธ.ค. 2554
240 เชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
241
01 ธ.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| 24 |25| |26| |27| |28| |29