ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
231 ประกาศข่าวสารกิจการสภา
321
07 ส.ค. 2555
232 ข่าวสารกิจการสภา
273
07 ส.ค. 2555
233 รับโอน(ย้าย)เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
591
04 ก.ค. 2555
234 ประกาศรับโอน(ย้าย) หัวหน้าส่วนการคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
345
22 มิ.ย. 2555
235 ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี พ.ศ.2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
281
21 ธ.ค. 2554
236 โครงการชำระภาษีภายในกำหนดเวลา ปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
263
16 ธ.ค. 2554
237 การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
284
01 ธ.ค. 2554
238 เชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
235
01 ธ.ค. 2554
239 ประกาศขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
256
16 พ.ย. 2554
240 ประกาศผลคะแนนการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
304
29 ก.ย. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| 24 |25| |26| |27| |28