ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
231 การกำหนดสมัยประชุมสภา อบต.หนองปรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
96
10 ก.พ. 2558
232 ประกาศข้อบัญญัติน้ำประปาและคำชี้แจงแก้ไขเปลี่ยนแปลง ดาวน์โหลดเอกสาร
101
09 ก.พ. 2558
233 ข้อบัญญัติการใช้น้ำประปา ดาวน์โหลดเอกสาร
101
09 ก.พ. 2558
234 ข้อบัญญัติการใช้น้ำประปา ดาวน์โหลดเอกสาร
102
09 ก.พ. 2558
235 กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
106
26 ม.ค. 2558
236 รายงานการประชุมสภา 12 ธันวาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
109
17 ธ.ค. 2557
237 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
111
11 ธ.ค. 2557
238 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภา อบต.หนองปรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
119
28 พ.ย. 2557
239 รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
168
29 ต.ค. 2557
240 ประกาศรับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน สำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
149
24 ต.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| 24 |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33