ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
231 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
158
16 ต.ค. 2558
232 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านควนหนองยาง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองปรือ อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
173
13 ต.ค. 2558
233 ประกาศแผน3ปี (2559-2561) ดาวน์โหลดเอกสาร
140
05 ต.ค. 2558
234 ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
141
05 ต.ค. 2558
235 การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
140
21 ก.ย. 2558
236 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
144
21 ก.ย. 2558
237 hhjhj ดาวน์โหลดเอกสาร
154
23 ส.ค. 2558
238 รายงานการประชุม 7 สิงหาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
142
13 ส.ค. 2558
239 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภา อบต.หนองปรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
157
13 ส.ค. 2558
240 การกำหนดสมัยประชุมสภา อบต.หนองปรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
136
13 ส.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| 24 |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35