ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
221 รายงานการประชุมสภา(31 มีนาคม 2557) ดาวน์โหลดเอกสาร
83
03 เม.ย. 2557
222 การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นศิษย์โรงเรียนพระดาบส ประจำปีการศึกษา 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
220
07 มี.ค. 2557
223 การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
193
10 ก.พ. 2557
224 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
105
13 ธ.ค. 2556
225 ประกาศผลการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานจดมาตรวัดน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
250
28 พ.ย. 2556
226 ประกาศรายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
272
18 พ.ย. 2556
227 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
231
08 พ.ย. 2556
228 รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการ เพื่อรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
224
07 พ.ย. 2556
229 อบต.หนองปรือ รับโอนย้ายเจ้าพนักงานพัสดุและนักวิชาการพัสดุ
358
10 มิ.ย. 2556
230 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
435
03 เม.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| 23 |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30