ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
221 ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ดาวน์โหลดเอกสาร
121
04 ม.ค. 2559
222 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภา อบต.หนองปรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
170
23 ธ.ค. 2558
223 ประกาศติดตามประเมินผลแผนฯ ปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
149
21 ธ.ค. 2558
224 รายงานติดตามประเมินผลแผนปี 58 ดาวน์โหลดเอกสาร
153
21 ธ.ค. 2558
225 ประกาศแผนดำเนินงานประจำปี 59 ดาวน์โหลดเอกสาร
123
21 ธ.ค. 2558
226 แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
144
21 ธ.ค. 2558
227 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภา อบต.หนองปรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
143
10 ธ.ค. 2558
228 การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
158
20 พ.ย. 2558
229 รับโอน(ย้าย) ผอ.กองคลัง
152
28 ต.ค. 2558
230 ประกาศให้ผู้สูงอายุและผู้พิการยื่นคำขอลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพ ในปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
152
22 ต.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| 23 |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35