ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นศิษย์โรงเรียนพระดาบส ประจำปีการศึกษา 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
205
07 มี.ค. 2557
212 การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
180
10 ก.พ. 2557
213 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
89
13 ธ.ค. 2556
214 ประกาศผลการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานจดมาตรวัดน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
233
28 พ.ย. 2556
215 ประกาศรายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
258
18 พ.ย. 2556
216 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
215
08 พ.ย. 2556
217 รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการ เพื่อรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
210
07 พ.ย. 2556
218 อบต.หนองปรือ รับโอนย้ายเจ้าพนักงานพัสดุและนักวิชาการพัสดุ
341
10 มิ.ย. 2556
219 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
420
03 เม.ย. 2556
220 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
69
14 ก.พ. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22 |23| |24| |25| |26| |27| |28