ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 รายงานการประชุมสภา 9 มิถุนายน 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
66
13 มิ.ย. 2557
212 รายงานการประชุมสภา(31 มีนาคม 2557) ดาวน์โหลดเอกสาร
75
03 เม.ย. 2557
213 การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นศิษย์โรงเรียนพระดาบส ประจำปีการศึกษา 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
211
07 มี.ค. 2557
214 การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
186
10 ก.พ. 2557
215 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
96
13 ธ.ค. 2556
216 ประกาศผลการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานจดมาตรวัดน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
240
28 พ.ย. 2556
217 ประกาศรายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
265
18 พ.ย. 2556
218 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
223
08 พ.ย. 2556
219 รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการ เพื่อรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
216
07 พ.ย. 2556
220 อบต.หนองปรือ รับโอนย้ายเจ้าพนักงานพัสดุและนักวิชาการพัสดุ
348
10 มิ.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22 |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29