ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 แผนพัฒนาการศึกษาสามปี (พ.ศ.2560-2562)ศพด.บ้านหนองครก ดาวน์โหลดเอกสาร
117
30 มิ.ย. 2559
212 รับ โอน(ย้าย) ผู้อำนวยการกองคลัง
184
26 ก.พ. 2559
213 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนบ้านไทรบ่วง - คลองขาม - ถนนเทศารัษฎา บ้านควนหนองยาง ม.4 ดาวน์โหลดเอกสาร
156
23 ก.พ. 2559
214 ประกาศรับสมัครเด็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำปลิว ประจำปีการศึกษา 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
360
15 ก.พ. 2559
215 ประกาศรับสมัครเด็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากคลอง ประจำปีการศึกษา 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
187
15 ก.พ. 2559
216 ประกาศรับสมัครเด็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองครก ประจำปีการศึกษา 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
279
15 ก.พ. 2559
217 คู่มือแผนการปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
144
26 ม.ค. 2559
218 การกำหนดสมัยประชุมสภา อบต.หนองปรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
159
25 ม.ค. 2559
219 รายงานการประชุมสภา 15 ธันวาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
129
14 ม.ค. 2559
220 รายงานการประชุมสภา 28 ธันวาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
146
14 ม.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22 |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35