ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 รายงานการประชุมสภา 25 สิงหาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
64
29 ส.ค. 2557
202 รายงานการประชุมสภา 13 สิงหาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
65
22 ส.ค. 2557
203 ขอเชิญขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือทุกท่าน เข้าร่วมประชุมสภาฯ ในวันจันทร์ ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
96
20 ส.ค. 2557
204 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภา อบต.หนองปรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
101
20 ส.ค. 2557
205 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
96
08 ส.ค. 2557
206 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
84
28 ก.ค. 2557
207 รายงานการประชุมสภา 15 กรกฎาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
73
21 ก.ค. 2557
208 เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พศ.2557 ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
108
08 ก.ค. 2557
209 รายงานการประชุมสภา 9 มิถุนายน 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
59
13 มิ.ย. 2557
210 รายงานการประชุมสภา(31 มีนาคม 2557) ดาวน์โหลดเอกสาร
69
03 เม.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28