ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 ประกาศติดตามประเมินผลแผนฯ ปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
81
21 ธ.ค. 2558
202 รายงานติดตามประเมินผลแผนปี 58 ดาวน์โหลดเอกสาร
84
21 ธ.ค. 2558
203 ประกาศแผนดำเนินงานประจำปี 59 ดาวน์โหลดเอกสาร
59
21 ธ.ค. 2558
204 แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
76
21 ธ.ค. 2558
205 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภา อบต.หนองปรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
74
10 ธ.ค. 2558
206 การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
89
20 พ.ย. 2558
207 รับโอน(ย้าย) ผอ.กองคลัง
86
28 ต.ค. 2558
208 ประกาศให้ผู้สูงอายุและผู้พิการยื่นคำขอลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพ ในปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
84
22 ต.ค. 2558
209 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
91
16 ต.ค. 2558
210 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านควนหนองยาง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองปรือ อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
105
13 ต.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33