ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 ประกาศข้อบัญญัติน้ำประปาและคำชี้แจงแก้ไขเปลี่ยนแปลง ดาวน์โหลดเอกสาร
81
09 ก.พ. 2558
202 ข้อบัญญัติการใช้น้ำประปา ดาวน์โหลดเอกสาร
74
09 ก.พ. 2558
203 ข้อบัญญัติการใช้น้ำประปา ดาวน์โหลดเอกสาร
74
09 ก.พ. 2558
204 กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
85
26 ม.ค. 2558
205 รายงานการประชุมสภา 12 ธันวาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
91
17 ธ.ค. 2557
206 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
95
11 ธ.ค. 2557
207 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภา อบต.หนองปรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
94
28 พ.ย. 2557
208 รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
143
29 ต.ค. 2557
209 ประกาศรับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน สำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
125
24 ต.ค. 2557
210 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
118
08 ต.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30