ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
191 การกำหนดสมัยประชุมสภา อบต.หนองปรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
65
10 ก.พ. 2558
192 ประกาศข้อบัญญัติน้ำประปาและคำชี้แจงแก้ไขเปลี่ยนแปลง ดาวน์โหลดเอกสาร
75
09 ก.พ. 2558
193 ข้อบัญญัติการใช้น้ำประปา ดาวน์โหลดเอกสาร
67
09 ก.พ. 2558
194 ข้อบัญญัติการใช้น้ำประปา ดาวน์โหลดเอกสาร
68
09 ก.พ. 2558
195 กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
78
26 ม.ค. 2558
196 รายงานการประชุมสภา 12 ธันวาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
80
17 ธ.ค. 2557
197 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
87
11 ธ.ค. 2557
198 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภา อบต.หนองปรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
86
28 พ.ย. 2557
199 รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
134
29 ต.ค. 2557
200 ประกาศรับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน สำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
116
24 ต.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| 20 |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29