ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
191 ประกาศรับโอน(ย้าย) หัวหน้าส่วนการคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
339
22 มิ.ย. 2555
192 ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี พ.ศ.2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
275
21 ธ.ค. 2554
193 โครงการชำระภาษีภายในกำหนดเวลา ปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
257
16 ธ.ค. 2554
194 การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
278
01 ธ.ค. 2554
195 เชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
228
01 ธ.ค. 2554
196 ประกาศขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
250
16 พ.ย. 2554
197 ประกาศผลคะแนนการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
298
29 ก.ย. 2554
198 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
294
26 ก.ย. 2554
199 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
275
15 ก.ย. 2554
200 รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
317
12 ก.ย. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| 20 |21| |22| |23| |24