ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
191 ข้อบัญญัติการใช้น้ำประปา ดาวน์โหลดเอกสาร
62
09 ก.พ. 2558
192 ข้อบัญญัติการใช้น้ำประปา ดาวน์โหลดเอกสาร
63
09 ก.พ. 2558
193 กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
73
26 ม.ค. 2558
194 รายงานการประชุมสภา 12 ธันวาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
75
17 ธ.ค. 2557
195 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
82
11 ธ.ค. 2557
196 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภา อบต.หนองปรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
80
28 พ.ย. 2557
197 รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
129
29 ต.ค. 2557
198 ประกาศรับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน สำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
111
24 ต.ค. 2557
199 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
106
08 ต.ค. 2557
200 ประชาสัมพันธ์ข่าวของ คสช.
155
18 ก.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| 20 |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28