ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 รายงานผลการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ่ม.ค.65 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
49
08 ก.พ. 2565
12 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการยื่นแบบแสดงรายการ การชำระภาษีป้าย ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
67
03 ก.พ. 2565
13 ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 และผลประเมินความพึงพอใจ ดาวน์โหลดเอกสาร
65
03 ก.พ. 2565
14 รายงานผลการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ่ต.ค.64 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
49
06 ม.ค. 2565
15 รายงานผลการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ่พ.ย.64 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
50
06 ม.ค. 2565
16 รายงานผลการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ่ธ.ค.64 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
49
06 ม.ค. 2565
17 ประกาศกำหนดระยะเวลาสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
72
04 ม.ค. 2565
18 เรียกประชุมสภา อบต.หนองปรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
64
04 ม.ค. 2565
19 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภาฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
64
04 ม.ค. 2565
20 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
195
09 พ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35