ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
19 มิ.ย. 2562
12 ประกาศกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตรค่าเสื่อมราคาต่อปี ดาวน์โหลดเอกสาร
12
11 มิ.ย. 2562
13 ประกาศสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
4
07 มิ.ย. 2562
14 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
8
31 พ.ค. 2562
15 ประกาศผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
22
30 พ.ค. 2562
16 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.หนองปรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
26
28 พ.ค. 2562
17 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
442
03 พ.ค. 2562
18 ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
20
03 พ.ค. 2562
19 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
05 มี.ค. 2562
20 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
25 ก.พ. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24