ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 หนังสือเชิญประชุมสภาสมัญสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
17 มิ.ย. 2563
12 การกำหนดระยะเวลาสมัยประชุมสภา อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
10
09 มิ.ย. 2563
13 เรียกประชุมสภา ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
09 มิ.ย. 2563
14 รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
30 เม.ย. 2563
15 ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
43
21 มี.ค. 2563
16 รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
02 มี.ค. 2563
17 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
34
07 ก.พ. 2563
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ เรื่อง การถอนหลักประกันสัญญา ดาวน์โหลดเอกสาร
20
22 ม.ค. 2563
19 ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
22
27 ธ.ค. 2562
20 รายงานการประชุม ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
31 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28