ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนา(พ.ศ.2561-2565) และจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2567) ดาวน์โหลดเอกสาร
122
04 มี.ค. 2564
12 ประกาศ เรียกประชุมสภา ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
42
10 ก.พ. 2564
13 ประกาศ การกำหนดสมัยประชุม สมัยแรกของปี ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
10 ก.พ. 2564
14 มาตรการลดใช้พลังงานภาครัฐ ดาวน์โหลดเอกสาร
35
03 ก.พ. 2564
15 ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล
57
08 ม.ค. 2564
16 ประกาศผลคะแนนการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
60
18 ธ.ค. 2563
17 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
59
16 ธ.ค. 2563
18 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
355
02 ธ.ค. 2563
19 ประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด ดาวน์โหลดเอกสาร
23
01 ธ.ค. 2563
20 ประชาสัมพันธ์การมอบหมายหน้าที่การงาน และความรับผิดชอบในแต่ละส่วนราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
41
01 ธ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33