ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบประจำ 6 เดือน) ดาวน์โหลดเอกสาร
16
18 มิ.ย. 2563
12 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ประจำปีงบประมาณ) ดาวน์โหลดเอกสาร
15
18 มิ.ย. 2563
13 หนังสือเชิญประชุมสภาสมัญสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
17 มิ.ย. 2563
14 การกำหนดระยะเวลาสมัยประชุมสภา อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
16
09 มิ.ย. 2563
15 เรียกประชุมสภา ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
09 มิ.ย. 2563
16 รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
30 เม.ย. 2563
17 ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
48
21 มี.ค. 2563
18 รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
02 มี.ค. 2563
19 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
38
07 ก.พ. 2563
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ เรื่อง การถอนหลักประกันสัญญา ดาวน์โหลดเอกสาร
25
22 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29