ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (โครงการก่อสร้าง) ดาวน์โหลดเอกสาร
126
31 ต.ค. 2560
182 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
112
19 ต.ค. 2560
183 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ศพด.บ้านหนองครก ดาวน์โหลดเอกสาร
152
29 ก.ย. 2560
184 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
127
13 ก.ย. 2560
185 ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
119
06 ก.ย. 2560
186 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเขาหอม - ควนเทียม (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
144
18 ส.ค. 2560
187 ประกาศเชิญประชุมสภา ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
106
14 ส.ค. 2560
188 รายงานการประชุมสภา 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
128
31 ก.ค. 2560
189 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ เรื่อง การคินหลักประกันสัญญา ดาวน์โหลดเอกสาร
122
25 ก.ค. 2560
190 รายงานการประชุม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
119
14 ก.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35