ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 รายงานติดตามประเมินผลแผนปี 58 ดาวน์โหลดเอกสาร
58
21 ธ.ค. 2558
172 ประกาศแผนดำเนินงานประจำปี 59 ดาวน์โหลดเอกสาร
42
21 ธ.ค. 2558
173 แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
49
21 ธ.ค. 2558
174 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภา อบต.หนองปรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
49
10 ธ.ค. 2558
175 การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
61
20 พ.ย. 2558
176 รับโอน(ย้าย) ผอ.กองคลัง
71
28 ต.ค. 2558
177 ประกาศให้ผู้สูงอายุและผู้พิการยื่นคำขอลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพ ในปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
60
22 ต.ค. 2558
178 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
63
16 ต.ค. 2558
179 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านควนหนองยาง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองปรือ อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
80
13 ต.ค. 2558
180 ประกาศแผน3ปี (2559-2561) ดาวน์โหลดเอกสาร
53
05 ต.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30