ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 ประกาศกำหนดประชุมสภา ดาวน์โหลดเอกสาร
120
31 ม.ค. 2561
172 ประกาศสภา สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
138
31 ม.ค. 2561
173 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายต้นหว้า - บ้านนายเช่น (ตอน 2) หมู่ที่ 8 ตำบลหนองปรือ อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
104
18 ม.ค. 2561
174 ประกาศผลคะแนนการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างอบต.หนองปรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
136
24 พ.ย. 2560
175 ประกาศผลคะแนนการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.หนองปรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
148
23 พ.ย. 2560
176 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
283
21 พ.ย. 2560
177 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ดาวน์โหลดเอกสาร
128
07 พ.ย. 2560
178 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
138
01 พ.ย. 2560
179 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
732
01 พ.ย. 2560
180 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
128
31 ต.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35