ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 รับโอน(ย้าย) ผอ.กองคลัง
65
28 ต.ค. 2558
172 ประกาศให้ผู้สูงอายุและผู้พิการยื่นคำขอลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพ ในปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
56
22 ต.ค. 2558
173 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
60
16 ต.ค. 2558
174 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านควนหนองยาง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองปรือ อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
78
13 ต.ค. 2558
175 ประกาศแผน3ปี (2559-2561) ดาวน์โหลดเอกสาร
48
05 ต.ค. 2558
176 ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
05 ต.ค. 2558
177 การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
47
21 ก.ย. 2558
178 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
51
21 ก.ย. 2558
179 hhjhj ดาวน์โหลดเอกสาร
71
23 ส.ค. 2558
180 รายงานการประชุม 7 สิงหาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
43
13 ส.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29