ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 การงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ดาวน์โหลดเอกสาร
182
23 ก.พ. 2561
162 ประกาศรับสมัครเด็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากคลอง ประจำปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
159
22 ก.พ. 2561
163 ประกาศรับสมัครเด็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำปลิว ประจำปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
212
22 ก.พ. 2561
164 ประกาศรับสมัครเด็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองครก ประจำปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
190
22 ก.พ. 2561
165 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ เรื่องการปรับปรุงทบทวนภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
84
20 ก.พ. 2561
166 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล สายบ้านในพรุ-บ้านทุ่งต้นหยี (ตอน 3) หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
105
15 ก.พ. 2561
167 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายบ้านเขานาไคร-บ้านหนองคร้า หมู่ที่ 12 ตำบลหนองปรือ อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
134
15 ก.พ. 2561
168 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ดาวน์โหลดเอกสาร
118
06 ก.พ. 2561
169 มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ(มาตรการช่วยเหลือระยะที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
149
06 ก.พ. 2561
170 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนบ้านควนหนองยาง - ตำบลเขาไพร หมู่ที่ 4 ตำบลหนองปรือ อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
123
05 ก.พ. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35