ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภา อบต.หนองปรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
94
20 ส.ค. 2557
162 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
88
08 ส.ค. 2557
163 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
80
28 ก.ค. 2557
164 รายงานการประชุมสภา 15 กรกฎาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
63
21 ก.ค. 2557
165 เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พศ.2557 ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
100
08 ก.ค. 2557
166 รายงานการประชุมสภา 9 มิถุนายน 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
53
13 มิ.ย. 2557
167 รายงานการประชุมสภา(31 มีนาคม 2557) ดาวน์โหลดเอกสาร
63
03 เม.ย. 2557
168 การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นศิษย์โรงเรียนพระดาบส ประจำปีการศึกษา 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
199
07 มี.ค. 2557
169 การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
172
10 ก.พ. 2557
170 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
81
13 ธ.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24