ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 ประกาศแผนดำเนินงานประจำปี 59 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
21 ธ.ค. 2558
162 แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
37
21 ธ.ค. 2558
163 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภา อบต.หนองปรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
37
10 ธ.ค. 2558
164 การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
46
20 พ.ย. 2558
165 รับโอน(ย้าย) ผอ.กองคลัง
59
28 ต.ค. 2558
166 ประกาศให้ผู้สูงอายุและผู้พิการยื่นคำขอลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพ ในปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
46
22 ต.ค. 2558
167 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
52
16 ต.ค. 2558
168 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านควนหนองยาง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองปรือ อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
66
13 ต.ค. 2558
169 ประกาศแผน3ปี (2559-2561) ดาวน์โหลดเอกสาร
39
05 ต.ค. 2558
170 ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
05 ต.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28