ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 ประกาศติดตามประเมินผลแผนฯ ปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
44
21 ธ.ค. 2558
162 รายงานติดตามประเมินผลแผนปี 58 ดาวน์โหลดเอกสาร
50
21 ธ.ค. 2558
163 ประกาศแผนดำเนินงานประจำปี 59 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
21 ธ.ค. 2558
164 แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
40
21 ธ.ค. 2558
165 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภา อบต.หนองปรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
41
10 ธ.ค. 2558
166 การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
51
20 พ.ย. 2558
167 รับโอน(ย้าย) ผอ.กองคลัง
62
28 ต.ค. 2558
168 ประกาศให้ผู้สูงอายุและผู้พิการยื่นคำขอลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพ ในปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
51
22 ต.ค. 2558
169 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
56
16 ต.ค. 2558
170 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านควนหนองยาง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองปรือ อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
73
13 ต.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29