ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 งบการเงินเดือนกันยายน ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
15 ต.ค. 2559
152 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2560-2563) ศพด.บ้านหนองครก ดาวน์โหลดเอกสาร
22
25 ก.ย. 2559
153 แผนพัฒนาการศึกษาสามปี (พ.ศ.2560-2562)ศพด.บ้านหนองครก ดาวน์โหลดเอกสาร
18
30 มิ.ย. 2559
154 รับ โอน(ย้าย) ผู้อำนวยการกองคลัง
91
26 ก.พ. 2559
155 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนบ้านไทรบ่วง - คลองขาม - ถนนเทศารัษฎา บ้านควนหนองยาง ม.4 ดาวน์โหลดเอกสาร
59
23 ก.พ. 2559
156 ประกาศรับสมัครเด็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำปลิว ประจำปีการศึกษา 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
198
15 ก.พ. 2559
157 ประกาศรับสมัครเด็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากคลอง ประจำปีการศึกษา 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
93
15 ก.พ. 2559
158 ประกาศรับสมัครเด็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองครก ประจำปีการศึกษา 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
149
15 ก.พ. 2559
159 คู่มือแผนการปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
59
26 ม.ค. 2559
160 การกำหนดสมัยประชุมสภา อบต.หนองปรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
55
25 ม.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29