ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 รายงานการประชุมสภา 12 ธันวาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
69
17 ธ.ค. 2557
152 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
76
11 ธ.ค. 2557
153 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภา อบต.หนองปรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
74
28 พ.ย. 2557
154 รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
123
29 ต.ค. 2557
155 ประกาศรับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน สำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
105
24 ต.ค. 2557
156 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
100
08 ต.ค. 2557
157 ประชาสัมพันธ์ข่าวของ คสช.
145
18 ก.ย. 2557
158 รายงานการประชุมสภา 25 สิงหาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
58
29 ส.ค. 2557
159 รายงานการประชุมสภา 13 สิงหาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
59
22 ส.ค. 2557
160 ขอเชิญขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือทุกท่าน เข้าร่วมประชุมสภาฯ ในวันจันทร์ ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
90
20 ส.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24