ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 ประกาศรับสมัครเด็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากคลอง ประจำปีการศึกษา 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
82
15 ก.พ. 2559
152 ประกาศรับสมัครเด็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองครก ประจำปีการศึกษา 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
118
15 ก.พ. 2559
153 คู่มือแผนการปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
51
26 ม.ค. 2559
154 การกำหนดสมัยประชุมสภา อบต.หนองปรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
48
25 ม.ค. 2559
155 รายงานการประชุมสภา 15 ธันวาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
14 ม.ค. 2559
156 รายงานการประชุมสภา 28 ธันวาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
39
14 ม.ค. 2559
157 ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ดาวน์โหลดเอกสาร
17
04 ม.ค. 2559
158 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภา อบต.หนองปรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
62
23 ธ.ค. 2558
159 ประกาศติดตามประเมินผลแผนฯ ปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
21 ธ.ค. 2558
160 รายงานติดตามประเมินผลแผนปี 58 ดาวน์โหลดเอกสาร
46
21 ธ.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28