ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 รายงานการประชุม ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
07 เม.ย. 2560
152 รายงานการประชุม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
45
17 ก.พ. 2560
153 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
25
06 ก.พ. 2560
154 งบการเงินประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
30 ธ.ค. 2559
155 แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ศพด.บ้านหนองครก ดาวน์โหลดเอกสาร
28
01 พ.ย. 2559
156 งบการเงินเดือนกันยายน ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
15 ต.ค. 2559
157 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2560-2563) ศพด.บ้านหนองครก ดาวน์โหลดเอกสาร
27
25 ก.ย. 2559
158 แผนพัฒนาการศึกษาสามปี (พ.ศ.2560-2562)ศพด.บ้านหนองครก ดาวน์โหลดเอกสาร
22
30 มิ.ย. 2559
159 รับ โอน(ย้าย) ผู้อำนวยการกองคลัง
97
26 ก.พ. 2559
160 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนบ้านไทรบ่วง - คลองขาม - ถนนเทศารัษฎา บ้านควนหนองยาง ม.4 ดาวน์โหลดเอกสาร
66
23 ก.พ. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30