ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 รายงานการประชุม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
17 ก.พ. 2560
142 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
14
06 ก.พ. 2560
143 งบการเงินประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
30 ธ.ค. 2559
144 แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ศพด.บ้านหนองครก ดาวน์โหลดเอกสาร
16
01 พ.ย. 2559
145 งบการเงินเดือนกันยายน ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
15 ต.ค. 2559
146 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2560-2563) ศพด.บ้านหนองครก ดาวน์โหลดเอกสาร
12
25 ก.ย. 2559
147 แผนพัฒนาการศึกษาสามปี (พ.ศ.2560-2562)ศพด.บ้านหนองครก ดาวน์โหลดเอกสาร
11
30 มิ.ย. 2559
148 รับ โอน(ย้าย) ผู้อำนวยการกองคลัง
80
26 ก.พ. 2559
149 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนบ้านไทรบ่วง - คลองขาม - ถนนเทศารัษฎา บ้านควนหนองยาง ม.4 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
23 ก.พ. 2559
150 ประกาศรับสมัครเด็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำปลิว ประจำปีการศึกษา 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
153
15 ก.พ. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28