ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 ประกาศรับสมัครเด็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำปลิว ประจำปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
142
22 ก.พ. 2561
142 ประกาศรับสมัครเด็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองครก ประจำปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
123
22 ก.พ. 2561
143 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ เรื่องการปรับปรุงทบทวนภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
19
20 ก.พ. 2561
144 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล สายบ้านในพรุ-บ้านทุ่งต้นหยี (ตอน 3) หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
42
15 ก.พ. 2561
145 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายบ้านเขานาไคร-บ้านหนองคร้า หมู่ที่ 12 ตำบลหนองปรือ อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
63
15 ก.พ. 2561
146 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ดาวน์โหลดเอกสาร
55
06 ก.พ. 2561
147 มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ(มาตรการช่วยเหลือระยะที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
84
06 ก.พ. 2561
148 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนบ้านควนหนองยาง - ตำบลเขาไพร หมู่ที่ 4 ตำบลหนองปรือ อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
56
05 ก.พ. 2561
149 ประกาศกำหนดประชุมสภา ดาวน์โหลดเอกสาร
57
31 ม.ค. 2561
150 ประกาศสภา สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
75
31 ม.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33