ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
114
20 พ.ย. 2561
132 ประชาสัมพันธ์คู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่ 2 ทั้ง 4 กระบวนงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
128
15 พ.ย. 2561
133 แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตปี2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
119
13 พ.ย. 2561
134 อำนาจหน้าที่ อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
125
13 พ.ย. 2561
135 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ดาวน์โหลดเอกสาร
142
13 พ.ย. 2561
136 สถิติการให้บริการประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
119
13 พ.ย. 2561
137 การงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ดาวน์โหลดเอกสาร
115
13 พ.ย. 2561
138 รายงานกำกับติดตามใช้งบประมาณ 6 เดือน (ไตรมาส 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
124
09 พ.ย. 2561
139 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
127
08 พ.ย. 2561
140 รายงานผลการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
107
06 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35