ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ประกาศรับสมัครเด็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากคลอง ดาวน์โหลดเอกสาร
60
19 ต.ค. 2561
122 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
55
19 ต.ค. 2561
123 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
55
11 ต.ค. 2561
124 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
43
11 ต.ค. 2561
125 ประกาศราคากลางโครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
55
27 ก.ย. 2561
126 ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราว ดาวน์โหลดเอกสาร
55
10 ก.ย. 2561
127 ขอขยายเวลาประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
55
17 ส.ค. 2561
128 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
56
25 มิ.ย. 2561
129 ประกาศสภา สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
73
15 พ.ค. 2561
130 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างทางลำลองและสะพานคอลงไสม่วง หมู่ที่ 11 ตำบลหนองปรือ อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
59
10 พ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33