ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
40
20 พ.ย. 2558
122 รับโอน(ย้าย) ผอ.กองคลัง
54
28 ต.ค. 2558
123 ประกาศให้ผู้สูงอายุและผู้พิการยื่นคำขอลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพ ในปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
37
22 ต.ค. 2558
124 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
45
16 ต.ค. 2558
125 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านควนหนองยาง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองปรือ อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
57
13 ต.ค. 2558
126 ประกาศแผน3ปี (2559-2561) ดาวน์โหลดเอกสาร
34
05 ต.ค. 2558
127 ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
05 ต.ค. 2558
128 การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
34
21 ก.ย. 2558
129 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
38
21 ก.ย. 2558
130 hhjhj ดาวน์โหลดเอกสาร
55
23 ส.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24