ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬา บ้านในร่อน หมู่ที่ 3 ตำบลหนองปรือ อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
125
21 ม.ค. 2562
122 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
100
08 ม.ค. 2562
123 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
110
05 ม.ค. 2562
124 ประชาสัมพันธ์รับโอนตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
134
02 ม.ค. 2562
125 ประกาศแก้ไข เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
112
02 ม.ค. 2562
126 รายงานผลการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
108
02 ม.ค. 2562
127 ประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
105
28 ธ.ค. 2561
128 รายงานผลการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
108
03 ธ.ค. 2561
129 คำสั่งแต่งตั้งผู้แทนชุมชนหมู่บ้าน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งสัมพันธ์ - บ้านควนสนุก หมู่ที่ 11 ตำบลหนองปรือ อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
106
27 พ.ย. 2561
130 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนน คสล สายบ้านทุ่งสัมพันธ์ - บ้านควนสนุก หมู่ที่ 11 ตำบลหนองปรือ อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
135
23 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35