ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตปี2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
51
13 พ.ย. 2561
112 อำนาจหน้าที่ อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
59
13 พ.ย. 2561
113 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ดาวน์โหลดเอกสาร
70
13 พ.ย. 2561
114 สถิติการให้บริการประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
53
13 พ.ย. 2561
115 การงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ดาวน์โหลดเอกสาร
47
13 พ.ย. 2561
116 รายงานกำกับติดตามใช้งบประมาณ 6 เดือน (ไตรมาส 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
57
09 พ.ย. 2561
117 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
60
08 พ.ย. 2561
118 รายงานผลการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
06 พ.ย. 2561
119 ประกาศรับสมัครเด็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำปลิว ดาวน์โหลดเอกสาร
166
19 ต.ค. 2561
120 ประกาศรับสมัครเด็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองครก ดาวน์โหลดเอกสาร
48
19 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33