ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
121
05 มี.ค. 2562
112 รายงานผลการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
103
04 มี.ค. 2562
113 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
120
25 ก.พ. 2562
114 รายงานการประชุม ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
121
25 ก.พ. 2562
115 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
141
11 ก.พ. 2562
116 รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
114
11 ก.พ. 2562
117 รายงานผลการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
115
05 ก.พ. 2562
118 รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
100
24 ม.ค. 2562
119 คำสั่งแต่งตั้งผู้แทนชุมชนหมู่บ้าน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านไทรบ่วง - คลองขาม - ถนนเทศารัษฎา หมู่ที่ 6,4 ตำบลหนองปรือ อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
115
24 ม.ค. 2562
120 ประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งรักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
88
22 ม.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35