ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
42
05 ม.ค. 2562
102 ประชาสัมพันธ์รับโอนตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
66
02 ม.ค. 2562
103 ประกาศแก้ไข เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
45
02 ม.ค. 2562
104 รายงานผลการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
41
02 ม.ค. 2562
105 ประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
39
28 ธ.ค. 2561
106 รายงานผลการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
43
03 ธ.ค. 2561
107 คำสั่งแต่งตั้งผู้แทนชุมชนหมู่บ้าน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งสัมพันธ์ - บ้านควนสนุก หมู่ที่ 11 ตำบลหนองปรือ อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
38
27 พ.ย. 2561
108 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนน คสล สายบ้านทุ่งสัมพันธ์ - บ้านควนสนุก หมู่ที่ 11 ตำบลหนองปรือ อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
67
23 พ.ย. 2561
109 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
20 พ.ย. 2561
110 ประชาสัมพันธ์คู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่ 2 ทั้ง 4 กระบวนงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
61
15 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33