ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประกาศรับสมัครเด็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากคลอง ดาวน์โหลดเอกสาร
32
19 ต.ค. 2561
92 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
19 ต.ค. 2561
93 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
11 ต.ค. 2561
94 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
11 ต.ค. 2561
95 ประกาศราคากลางโครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
27
27 ก.ย. 2561
96 ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราว ดาวน์โหลดเอกสาร
37
10 ก.ย. 2561
97 ขอขยายเวลาประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
17 ส.ค. 2561
98 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
35
25 มิ.ย. 2561
99 ประกาศสภา สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
41
15 พ.ค. 2561
100 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างทางลำลองและสะพานคอลงไสม่วง หมู่ที่ 11 ตำบลหนองปรือ อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
31
10 พ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30