ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต5ปี(2560-2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
49
28 เม.ย. 2560
92 แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตปี2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
28 เม.ย. 2560
93 รายงานการประชุม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
28 เม.ย. 2560
94 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2560 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองครก ดาวน์โหลดเอกสาร
15
28 เม.ย. 2560
95 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
25 เม.ย. 2560
96 กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ สมัยสามัญสมัยที่2ประจำปี พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
11 เม.ย. 2560
97 รายงานการประชุม ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
07 เม.ย. 2560
98 รายงานการประชุม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
17 ก.พ. 2560
99 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
10
06 ก.พ. 2560
100 งบการเงินประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
30 ธ.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24