ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 รายงานผลการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
109
22 ก.ค. 2562
92 โครงการ CAT - Google Free Wi-Fi ดาวน์โหลดเอกสาร
148
04 ก.ค. 2562
93 ประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
88
28 มิ.ย. 2562
94 ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
124
24 มิ.ย. 2562
95 รายงานการประชุม ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
111
22 มิ.ย. 2562
96 รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
133
20 มิ.ย. 2562
97 เชิญร่วมโหวตสุดยอดคลิปวิดีโอสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ดาวน์โหลดเอกสาร
126
20 มิ.ย. 2562
98 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
123
19 มิ.ย. 2562
99 ประกาศกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตรค่าเสื่อมราคาต่อปี ดาวน์โหลดเอกสาร
122
11 มิ.ย. 2562
100 ประกาศสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
119
07 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35