ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
52
25 ก.พ. 2562
92 รายงานการประชุม ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
25 ก.พ. 2562
93 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
72
11 ก.พ. 2562
94 รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
45
11 ก.พ. 2562
95 รายงานผลการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
49
05 ก.พ. 2562
96 รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
40
24 ม.ค. 2562
97 คำสั่งแต่งตั้งผู้แทนชุมชนหมู่บ้าน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านไทรบ่วง - คลองขาม - ถนนเทศารัษฎา หมู่ที่ 6,4 ตำบลหนองปรือ อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
48
24 ม.ค. 2562
98 ประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งรักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
20
22 ม.ค. 2562
99 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬา บ้านในร่อน หมู่ที่ 3 ตำบลหนองปรือ อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
58
21 ม.ค. 2562
100 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
08 ม.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33