ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
13
19 มี.ค. 2564
2 ประชาสัมพันธ์สื่อกระเป๋าผ้าคัดแยกขยะ คุณทำได้ ดาวน์โหลดเอกสาร
6
19 มี.ค. 2564
3 ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบลมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
25
05 มี.ค. 2564
4 ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนา(พ.ศ.2561-2565) และจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2567) ดาวน์โหลดเอกสาร
15
04 มี.ค. 2564
5 ประกาศ เรียกประชุมสภา ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
10 ก.พ. 2564
6 ประกาศ การกำหนดสมัยประชุม สมัยแรกของปี ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
10 ก.พ. 2564
7 มาตรการลดใช้พลังงานภาครัฐ ดาวน์โหลดเอกสาร
15
03 ก.พ. 2564
8 ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล
36
08 ม.ค. 2564
9 ประกาศผลคะแนนการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
40
18 ธ.ค. 2563
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
37
16 ธ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30