ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
20 พ.ค. 2565
2 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565
21
19 พ.ค. 2565
3 เชิญประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565
21
19 พ.ค. 2565
4 เชิญประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565
21
19 พ.ค. 2565
5 ขอความร่วมมือปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
21
19 พ.ค. 2565
6 รายงานผลการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ่เม.ย.65 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
19 พ.ค. 2565
7 รายงานการจัดซื้อจ้างประจำไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
19 พ.ค. 2565
8 รายงานผลการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ่มี.ค.65 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
51
12 เม.ย. 2565
9 รายงานผลการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ่ก.พ.65 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
50
09 มี.ค. 2565
10 รายงานการตรวจสอบการเงินประจำปี พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบ ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
65
03 มี.ค. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35