ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
11
07 ก.พ. 2563
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ เรื่อง การถอนหลักประกันสัญญา ดาวน์โหลดเอกสาร
5
22 ม.ค. 2563
3 ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
12
27 ธ.ค. 2562
4 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
04 ต.ค. 2562
5 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
04 ต.ค. 2562
6 ประกาศกำหนดสมัยประชุม สมัยที่ 3 ปนะจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
06 ส.ค. 2562
7 โครงการ CAT - Google Free Wi-Fi ดาวน์โหลดเอกสาร
20
04 ก.ค. 2562
8 ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
17
24 มิ.ย. 2562
9 รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
11
20 มิ.ย. 2562
10 เชิญร่วมโหวตสุดยอดคลิปวิดีโอสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ดาวน์โหลดเอกสาร
5
20 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24