ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกันตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (รอบที่ 2)
  รายละเอียด : ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกันตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (รอบที่ 2) ได้ที่เว็บไซต์ https://opdc.csn.cx/ หรือ QR CODE ด้านล่างได้เลยครับ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนางานบริการของภาครัฐ และสร้างความโปร่งใสให้กับภาครัฐ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 สิงหาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 10 คน