ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์
  รายละเอียด : ประกาศประชาสัมพันธ์ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ได้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ในระหว่างวันที่ 10-24 มิถุนายน พ.ศ.2564
จึงปิดประกาศเพื่อประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ เพื่้อให้ประชาชนและผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน

JUDI ONLINE
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 20 คน