ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศการมอบอำนาจของนายก อบต.ให้รองนายก อบต.ปฏิบัติราชการแทนนายก อบต.
  รายละเอียด : ประกาศคำสั่งมอบอำนาจของนายก อบต.ให้รองนายก อบต.ปฏิบัติราชการแทนนายก อบต. ลว. 11 มิถุนายน 2563
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 96 คน