ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนา(พ.ศ.2561-2565) และจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2567)
  รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) และจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2567)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 มีนาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 4 คน