ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล
  รายละเอียด : อบต.หนองปรือ อ.รัษฎา จ.ตรัง ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)
1.ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.) จำนวน 1 อัตรา
2.ตำแหน่งนิติกร (ปก./ชก.) จำนวน 1 อัตรา
3.ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง./ชง.) จำนวน 1 อัตรา
4.ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง./ชง.) จำนวน 1 อัตรา
สนใจติดต่อสอบถาม 075-284757 ในวันและเวลาราชการ
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 มกราคม. 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 30 คน