ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
  รายละเอียด : ตามที่ได้มีการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยมีกำหนดการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 – 15 ธันวาคม 2563 ไปแล้ว นั้น
บัดนี้ การรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างได้เสร็จสิ้นไปแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ในตำแหน่งต่างๆ ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศฉบับนี้ โดย
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ในวันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น. โดยให้รายงานตัวก่อนเวลา 09.40 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง และสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ในวันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา และตำแหน่งพนักงานผลิตน้ำประปา สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. โดยให้รายงานตัวก่อนเวลา 09.40 น. ณ ห้องสอบสัมภาษณ์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 31 คน