ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
  รายละเอียด : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา และประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานผลิตน้ำประปา จำนวน 1 อัตรา โดยกำหนดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 2 - 15 ธันวาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 43 คน