ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเยาวชนและบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึก หลักสูตร การฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2564
  รายละเอียด : สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครเยาวชนและบุคคลทั่วไปฝึกเตรียมเข้าทำงาน และความพร้อมด้านช่างก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 พฤศจิกายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 5 คน