ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ขอประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ ให้เจ้าหน้าที่ในองค์กรและประชาชนทราบ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 45 คน