ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
  รายละเอียด : ให้ผู้มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินซึ่งจะต้องชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้ายและบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ. 2562
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 มกราคม. 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 6 คน