ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ปิดประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดระยะเวลาสมัยประชุม
  รายละเอียด : การกำหนดระยะเวลาสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 กรกฏาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 19 คน