ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การกำหนดระยะเวลาสมัยประชุมสภา อบต.
  รายละเอียด : การกำหนดระยะเวลาสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563

SLOT ONLINE
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 มิถุนายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 108 คน