ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  รายละเอียด : ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2562)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 135 คน