ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ
  รายละเอียด : ประกาศกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ตามมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดตรัง (ก.อบต.จังหวัดตรัง) ในการประชุมครั้งที่3/2562 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 151 คน