ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ประจำปี 2562
  รายละเอียด : เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 ตุลาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 25 คน