ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือได้ดำเนินการสำรวจและจัดทำภูมิปัญญาท้องถิ่นประเภทต่างๆ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 11 คน