ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง มีความประสงค์รับโอน (ย้าย) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น มาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2562) ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 พฤษภาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 135 คน