ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว
  รายละเอียด : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคห้วยยอดแจ้งงดจ่ายกระแสไฟฟ้า ในวันที่ 15,29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-16.00 น. บ้านคลองมวน-บ้านในเตา ทั้งแยกซ้ายขวาทั้งหมด
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 117 คน